Home Site Map Contact US  
 

 หน้าแรก ม.รัตนบัณฑิต  
 หน้าแรกหน่วยงาน
 เกี่ยวกับหน่วยงาน
 โครงการ/กิจกรรม
 ประกันคุณภาพ
  ติดต่อหน่วยงาน
 

รับสมัครงาน
        1. ตำแหน่ง อาจารย์สอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
               หน่วยงาน                         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
               จำนวนอัตรา                     1 อัตรา
               เพศ                                  ไม่ระบุ
               อายุ                                  25 ปีขึ้นไป
               ลักษณะงานที่รับผิดชอบ    สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
               วุฒิการศึกษา                    ปริญญาโท (เทคโนโลยีสารสนเทศ )
               ประสบการณ์                    มีประสบการณ์ด้านงานสอน หรือความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ
      
        2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำ

               หน่วยงาน                         ฝ่ายหอพัก
               จำนวนอัตรา                     2 อัตรา
               เพศ                                  ชาย
               อายุ                                  23 ปีขึ้นไป
               ลักษณะงานที่รับผิดชอบ    ดูแลความเรียบร้อยภายในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
               วุฒิการศึกษา                    ปริญญาตรี  หรือ  ปวส.  ทุกสาขา
               ประสบการณ์                    มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

สถานที่รับสมัคร       ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร A ชั้น 2 ห้อง 207  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รายละเอียดอื่นๆ            สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือทางจดหมายส่งถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
                                    อาคาร A ชั้น 2 ห้อง 207  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  เลขที่ 306 ซ.ลาดพร้าว 107  แขวงคลองจั่น
                                    เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
                                    หรือสอบถามรายละเอียดที่โทร. 0-2375-4480-6 ต่อ 104
      

      

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ คน ทั้งหมด 42,095 คน
สำนักบริหารบุคลากร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต       หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | โครงการ/กิจกรรม | ประกันคุณภาพ | ติดต่อหน่วยงาน