รหัสนิสิต :
รหัสประจำตัวประชาชน :  (13 หลัก)
 
   
RBAC มหาวิทยาลัยในใจคุณ ขอให้โชคดี ในการสอบทุกคนนะครับ.......


เนื่องด้วยในการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 นี้ มีการปรับเวลาสอบเป็นดังนี้
คาบเช้า 09.00 - 12.00
คาบบ่าย 12.30 - 15.30
คาบเย็น 16.00 - 19.00
จึงขอให้นิสิตโปรดตรวจสอบวันและเวลาสอบของนิสิตให้ครบถ้วน และเข้าสอบให้ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด