วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 น.

รายชื่อนิสิตถ่ายรูปสวมชุดครุย